صفحه اصلی دانشجویان

Print

 

دانشجویان میتوانند از طریق این صفحه اخبار مربوط به دانشگاه را پیگیری نمایند. 


 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد تهران مرکز

دوم مرداد 1390

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی درس مکانیک خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دوم مرداد 1390