دکتر محمدرضا عطرچیان، کارشناس رسمی دادگستری

  دکتر محدرضا عطرچیان، دارای دکترای رشته راه و ساختمان از فرانسه، از سال 1358 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان میباشند. کارشناسی در بیش از 1000 پرونده قوه

Read more

دکتر محمدرضا عطرچیان، سازمان نظام مهندسی تهران

  دکتر محمدرضا عطرچیان در حال حاضر و تا سال 1391 عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشند. همچنین ایشان در این سازمان بعنوان دبیر کمیته آموزش نیز فعالی

Read more

  با توجه به فعالیت مستمر دکتر عطرچیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و تهرا...

Read more

   دکتر محمدرضا عطرچیان در سال 1355 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه پلی تکنیک ت...

Read more

  کارشناسان رسمی دادگستری بر حسب صلاحیت های اعطاء شده از سوی کانون کارشناسان&nbs...

Read more

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق مصوبه قوه قضاییه محاسبه و از مت...

Read more

 

مهمترین پارامتر وابسته به خاک ، در پایداری یک گود فاقد سازه نگهبان کدام است ؟

الف- مقاومت فشاری تک محوری خاک   ب- زاویه اصطکاک داخلی خاک    ج- دانه بندی خاک     ج - مقاومت برشی خاک

طبق قانون کار تهیه و تحویل لوازم حفاظت فردی به کارگر بر عهده کیست ؟

الف- کارفرمای پروژه     ب- ناظر     ج- مجری     د- کارفرمای کارگر

مسئولیت بررسی نقشه های اجرایی پیش از اجرای کار بر عهده کیست ؟

الف- ناظر   ب- مالک    ج- مجری   د- ناظر و مجری

در خصوص طراح ، ناطر و مجری یک ساختمان کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

الف- طراح نمی تواند مجری ساختمان طراحی شده خود باشد ب- ناظر نمی تواند مجری ساختمان تحت نظارت خود باشد  ج- مجری و ناظر یک ساختمان می تواند یک نفر باشد د- طراح ، ناظر و مجری می تواند یک نفر باشد .

مرجع تعیین کننده حدود صلاحیت و پایه انبوه سازان مسکن کدام یک از گزینه های زیر است ؟

الف- شهرداریها     ب- سازمان مسکن و شهرسازی استان    ج- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان    د- کانون انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

حداکثر تعداد دفعات و مدت تعلیق کار توسط صاحب کار به صورت یکطرفه کدام یک از گزینه های زیر است ؟

الف- سه بار و حداکثر به مدت یک ماه    ب- دوبار و حداکثر به مدت یک ماه افزوده می شود    ج- یک بار و حداکثر به مدت سه ماه     د- یک بار و حداکثر به مدت دو ماه

از بین بیمه های اجباری و اختیاری کدام گزینه درست است ؟

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما اجباری است    ب- بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و مجری اجیاری است   ج- مسئولیت کیفیت اجرا و مصالح برای مجری در زمان اخذ پایان کار اجباری است   د- الف و ج صحیح است .

در داربست معلق یا نوسانی حداکثر چه تعداد کارگر مجاز هستند همزمان در یک جایگاه کار کنند.

الف- یک نفر    ب- دو نفر    ج- چهار نفر     د- محذودیت ندارد .

 

 

 

 دکتر محمدرضا عطرچیان در سال 1355 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیرکبیر) اخذ نمودند. در سال 1356 مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه Pierre et Marie Curie پاریس اخذ نمودند.

همچنین در سال 1376 مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه Larochele فرانسه اخذ نمودند.


برای مشاهده کامل بیوگرافی دکتر محمدرضا عطرچیان اینجا کلیک کنید.

 

 


نمونه سئوالات آزمون شرح وظایف مجری و ضوابط حقوقی و قراردادهای ساخت جهت ارتقاء پایه نظام مهندسی

برای دانلود کلیک کنید